Wolontariusze

PROJEKT: WOLONTARIUSZE KLANZY - DLA SIEBIE I INNYCH

Głównym celem zadania jest wypracowanie oraz wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego i długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat poprzez podniesienie kompetencji wolontariuszom już współpracujących ze Stowarzyszeniem i stworzenie z nich liderów pracujących na pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu, wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu, pozyskanie nowych wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy będą angażowali się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Zaangażowanie sprawdzonych, młodych osób (10 osób), ich udział w warsztatach podnoszących szeroko rozumiane kompetencje społeczne, integracja, włączanie ich w cały proces wypracowywania i wdrażania rozwiązań będzie miało wpływ na współpracę z wolontariuszami i profesjonalne podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Zakładamy, że oprócz podstawowych wolontariuszy w działaniach będą uczestniczyć nowe osoby.

Projekt zakłada między innymi: 

 • zatrudnienie koordynatora wolontariatu,
 • spotkania z tutorem,
 • realizację autorskich projektów – minigrantów,
 • spotkania promujące wolontariat,
 • warsztaty dla wolontariuszy z kompetencji miękkich i umiejętności społecznych,
 • spotkania szkoleniowe/warsztaty,
 • pracę wolontariuszy przy działaniach statutowych,
 • udział wolontariuszy w spotkaniu jubileuszowym Stowarzyszenia,
 • wyjazdowe spotkania integracyjno-szkoleniowe,
 • przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych.

Projekt rozpocznie się w dniu 1 września 2023 r. i zakończy się w dniu 31 sierpnia 2026 r. Zakłada działania długofalowe.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wolontariatu proszone są kontakt ze Stowarzyszeniem.

Głównym celem zadania jest wypracowanie oraz wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego i długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat poprzez podniesienie kompetencji wolontariuszom już współpracujących ze Stowarzyszeniem i stworzenie z nich liderów pracujących na pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu, wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu, pozyskanie nowych wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy będą angażowali się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Zaangażowanie sprawdzonych, młodych osób (10 osób), ich udział w warsztatach podnoszących szeroko rozumiane kompetencje społeczne, integracja, włączanie ich w cały proces wypracowywania i wdrażania rozwiązań będzie miało wpływ na współpracę z wolontariuszami i profesjonalne podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Zakładamy, że oprócz podstawowych wolontariuszy w działaniach będą uczestniczyć nowe osoby.

Projekt zakłada między innymi: 

 • zatrudnienie koordynatora wolontariatu,
 • spotkania z tutorem,
 • realizację autorskich projektów – minigrantów,
 • spotkania promujące wolontariat,
 • warsztaty dla wolontariuszy z kompetencji miękkich i umiejętności społecznych,
 • spotkania szkoleniowe/warsztaty,
 • pracę wolontariuszy przy działaniach statutowych,
 • udział wolontariuszy w spotkaniu jubileuszowym Stowarzyszenia,
 • wyjazdowe spotkania integracyjno-szkoleniowe,
 • przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych.

Projekt rozpocznie się w dniu 1 września 2023 r. i zakończy się w dniu 31 sierpnia 2026 r. Zakłada działania długofalowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wolontariatu proszone są kontakt ze Stowarzyszeniem.

Przewiń na górę
Skip to content