Centrum Szkoleniowe

 

                   

Centrum Szkoleniowe KLANZA w Bogatyni działające w ramach Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Animatorów KLANZA Oddział
w Bogatyni jest wpisane do prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr 2/2013.
Placówka akredytowana – decyzją 13/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w z dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Na podstawie art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ­– Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) i § 9 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli
(DZ. U. z 2018r., poz. 2029) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: DZ. U. z 2018r poz. 2096 z późn. zm)

Placówka obejmuje zasięgiem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

W Centrum Szkoleniowym mogą Państwo zamówić warsztaty metodyczne dla zorganizowanej grupy (np. pracowników jednego lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, grupy realizującej projekt unijny, wolontariuszy itp.). Zajęcia mogą odbywać się na terenie Państwa placówki.

Jak zamówić szkolenie dla zorganizowanej grupy?

W sprawach zgłoszenia grup na warsztaty dyżur telefoniczny pełni: kierownik biura Mirosław Bzowski
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00,
tel. 692 16 90 34 lub 75 77 33 491,
a także drogą mailową na adres: bogatynia@klanza.pl lub m.bzowski@klanza.pl

CENNIK WARSZTATÓW
(cena przeprowadzenia zajęć dla całej grupy ok. 25 osób )

Zajęcia 4 godz. dydaktyczne 2250 zł

Zajęcia 5 godz. dydaktycznych 2500 zł

Zajęcia 10 godz. dydaktycznych 3500 zł

Zajęcia 15 godz. dydaktycznych 4000 zł

 

UWAGA!
Cena szkolenia zawiera:

  • dojazd trenera
  • przygotowanie i poprowadzenie szkolenia,
  • materiały dydaktyczne,
  • wystawienie zaświadczeń.

Koszty ewentualnego noclegu trenera będą omawiane i ustalane indywidualnie z każdym Kontrahentem i będą uzależnione od możliwości przyjazdu trenera na zajęcia i jego powrotu do domu.

Prosimy o przestrzeganie zasady nie przekraczania 25 osób na szkoleniu – większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na efektywność, komfort pracy grupy i trenera.

Przewiń na górę
Skip to content