Warsztaty gościnne

ZARZĄDZANIE KLASĄ – czyli kto tu rządzi i jak kierować zespołem?

Prowadząca:
Joanna Sikora

5 godzin dydaktycznych
(warsztaty gościnne)

Kierowanie zespołem klasowym wymaga przemyślanej strategii postępowania. Dopiero wychowawca postrzegany jako lider klasowy będzie skuteczny. Działania nauczyciela powinny mieć dwa kierunki- długofalową pracę z grupą oraz sposoby radzenia sobie z trudnym, nieoczekiwanym zachowaniem ucznia, sizzling hot które ma miejsce na terenie klasy.

Zakres tematyki:

 • Jak zbudować i utrzymać autorytet nauczyciela
 • Dydaktyka i wychowanie wymagają porządku- sposoby wprowadzania dyscypliny dającej bezpieczeństwo uczniom w klasie
 • Jak dzieci zbierają informacje na temat umiejętności wychowawczych nauczyciela i jak prowadzą „próbę sił”
 • Sposoby na koncentrację i utrzymanie uwagi uczniów
 • Jak ustalać granice i reguły zachowania uczniów w klasie
 • Motywowanie dzieci do współpracy z nauczycielem (praca na pozytywach, strategiczne kierowanie uwagi, ingerencje podczas pracy na lekcji)
 • Zarządzanie emocjami nauczyciela- dlaczego ważny jest osobisty rozwój
 • Jak radzić sobie z grami psychologicznymi stosowanymi przez dzieci na terenie klasy
 • Jak w praktyce przezwyciężyć syndrom trudnej klasy i dokonać zmiany wzorców złego zachowania uczniów

Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego, rozwój osobisty nauczyciela

Prowadząca:
Joanna Sikora

5 godzin dydaktycznych
(warsztaty gościnne)

Tak wiele czasu poświęca nauczyciel na doskonalenie metod pracy z uczniem. Czy pamięta o sobie- o tym, że sam jest najskuteczniejszym „Narzędziem Wychowawczym”? Umiejętność uporania się z własnym i cudzym (ucznia, rodzica?) stresem jest niezbędną umiejętnością w pracy nauczyciela. Troska o siebie, praca nad nawykami pozwala zredukować napięcie w pracy nauczyciela i nie dopuścić do stanu stresu przewlekłego lub syndromu wypalenia zawodowego.

Zakres tematyki:

 • Higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela, jak skutecznie panować nad emocjami
 • Znaczenie skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela, budowanie relacji z dziećmi, rodzicami, innymi nauczycielami
 • Długotrwały stres związany z pracą – jak racjonalnie radzić sobie z obciążeniami w pracy, skąd czerpać siły w przewlekłym stresie
 • Poszukiwanie sensu swojej pracy, wyznaczanie celów zawodowych
 • Automotywacja- czyli po co motywować samego siebie?
 • Techniki radzenia sobie z napięciem
 • Autorefleksja w pracy nauczyciela- w czym jestem dobry, co mógłbym poprawić? Atrybuty profesjonalisty, rozwój zawodowy i osobisty.

TRUDNY RODZIC, TRUDNY UCZEŃ W SZKOLE – psychologiczne gry rodziców

Prowadząca:
Joanna Sikora

5 godzin dydaktycznych
(warsztaty gościnne)

Zobowiązujący tandem: roszczeniowy rodzic i dziecko z zaburzonym zachowaniem jest coraz częściej spotykanym problemem.
Trudne zachowania rodziców bywają dla wielu pedagogów barierą uniemożliwiającą kontakt i zrozumienie.
Warsztat w praktyczny sposób uczy, jak wypracować skuteczne sposoby współpracy z trudnymi rodzicami trudnych uczniów.

Zakres tematyki:

 • Jak powstaje tandem trudnych klientów szkoły
 • W co grają rodzice i uczniowie- popularne gry psychologiczne w szkole, sposoby właściwego reagowania
 • Zasady postępowania z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze- praktyczne wskazówki
 • Reagowanie na konflikt- zachowania i rozwiązania, których należy unikać w konflikcie- ćwiczenia warsztatowe
 • Jak przygotować się do indywidualnego kontaktu z „trudnym” rodzicem. Reagowanie na atak: krytyczne uwagi i aluzje pod swoim adresem

Teatr do góry nogami. Zabawy tekstem, muzyką
i plastyką w przedstawieniach dziecięcych

Warsztaty prowadzą:
Anna Jendryka
Agnieszka Kaczmarczyk

18 godzin dydaktycznych

„Teatr do góry nogami” to warsztaty metodyczne prowadzone metodą KLANZY, przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich, którzy przygotowują przedstawienia z dziećmi. Autorki widzą potrzebę innego niż przed laty przygotowywania przedstawień okolicznościowych.
Przygotowując propozycje sceniczne (przeznaczone także do wykorzystania podczas zajęć w grupie), położyły szczególny nacisk na humor, lekkość przekazu, proste formy teatralne, wykorzystujące dobrą literaturę dziecięcą, muzykę i proste formy plastyczne. Przedstawienia oparte na pomysłach warsztatowych można przygotować podczas kilku prób, unikając żmudnych ćwiczeń ciągnących się przez wiele tygodni.
Elementy propozycji można dowolnie składać, zmieniać, dostosowywać do potrzeb przedstawienia i wieku dzieci.

Teatr do góry nogami, cz. II – tańczą wiersze z klasykami.
Zabawy tekstem, muzyką i plastyką w przedstawieniach
dziecięcych

Warsztaty prowadzą:
Anna Jendryka
Agnieszka Kaczmarczyk

18 godzin dydaktycznych

Druga część „Teatru do góry nogami” powstała po entuzjastycznym przyjęciu części pierwszej warsztatów oraz często artykułowanej potrzebie kontynuacji teatralnej w przedszkolu i szkole. Warsztaty metodyczne prowadzone metodą KLANZY przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich, którzy przygotowują przedstawienia z dziećmi.
Autorki szkoleń i płyt: „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”, „Maluchy rosną nie tylko wiosną”, „Zabawy
i piosenki na wyciągnięcie ręki” widzą potrzebę innego niż przed laty przygotowywania przedstawień okolicznościowych. Przygotowując propozycje sceniczne (przeznaczone także do wykorzystania podczas zajęć w grupie), położyły szczególny nacisk na humor, lekkość przekazu, proste formy teatralne,
wykorzystujące dobrą literaturę dziecięcą, muzykę i proste formy plastyczne. Przedstawienia oparte na pomysłach warsztatowych, można przygotować podczas kilku prób, unikając żmudnych ćwiczeń ciągnących się przez wiele tygodni. Elementy propozycji można dowolnie składać, zmieniać, dostosowywać do potrzeb przedstawienia i wieku dzieci

Programowanie na dywanie. Elementy programowania
w
nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Warsztaty prowadzi:
Beata Frankiewicz

10 godzin dydaktycznych

Algorytmy, funkcje, pętle, sekwencje, warunki – to terminy doskonale znane programistom, ale wśród nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych mogą wzbudzać przerażenie. Na szczęście dzieciom żadne straszne słowa nie przeszkadzają w dobrej zabawie. Warsztaty to propozycje zabaw i gier bez użycia komputerów, które wprowadzają dzieci w świat programowania. Komputer zrobi dokładnie to, co mu się poleci: nie domyśli się intencji i nie będzie kierować się zdrowym rozsądkiem. Dlatego tak ważne jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i precyzyjnego formułowania myśli, rozwiązywania problemów, abstrakcyjnego myślenia – wszystko po to, by zrozumieć „świat maszyn” i nauczyć się z nimi rozmawiać.
Dzięki powyższym umiejętnościom także rozumienie naszego ludzkiego świata stanie się dla nas zdecydowanie łatwiejsze.

Programowanie na (kosmicznym) dywanie, cz. II. Elementy
programowania w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Warsztaty prowadzi:
Beata Frankiewicz

10 godzin dydaktycznych

Jest to kontynuacja warsztatów pt. „Programowanie na dywanie. Elementy programowania w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”. Tym razem przenosimy się w kosmiczną przestrzeń, pełną nieznanych galaktyk i nowych przygód, które będą wyzwaniem dla kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów – nie tylko tych programistycznych. Warsztaty nawiązują do wymogów podstawy programowej dotyczącej programowania w klasach I-III, ale stanowią również inspirację dla edukacji przedszkolnej, jak rozwijać niezbędne kompetencje przydatne każdemu małemu programiście.

Komunikacja nauczyciela z rodzicami, dziećmi, innymi nauczycielami

Prowadząca:
Joanna Sikora

5 godzin dydaktycznych
(warsztaty gościnne)

Wszyscy potrzebujemy doskonalenia komunikacji interpersonalnej. Skuteczne porozumiewanie się nauczycieli między sobą, nawiązywanie poprawnej relacji z rodzicami czy dziećmi poprawia jakość pracy przedszkola. Warsztat uczy, jak w otwarty, życzliwy sposób budować relacje z innymi nauczycielami, rodzicami, dziećmi.

Zakres tematyki:

 • Znaczenie dobrej komunikacji dla funkcjonowania przedszkola
 • Higiena psychiczna w zawodzie – jak skutecznie panować nad emocjami w trudnych sytuacjach, oraz w dialogu: nauczyciel – rodzic, nauczyciel – nauczyciel
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna jako narzędzie rozwiązywania lub generowania konfliktów
 • Jak w asertywny sposób formułować swoje oczekiwania
 • Doskonalenie kompetencji interpersonalnych drogą do budowania autorytetu nauczyciela

TRUDNY PRZEDSZKOLAK – jak sobie radzić z proble-mowym zachowaniem dzieci w wieku przedszkolnym?

Prowadząca:
Joanna Sikora

5 godzin dydaktycznych
(warsztaty gościnne)

Warsztaty wyposażą nauczycieli w wiedzę i praktyczne umiejętności przeciwdziałania i radzenia sobie z zachowaniem problemowymi dzieci na terenie przedszkola.
Zakres tematyki:
       Moduł I:

 • Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Efektywna komunikacja z trudnym dzieckiem- jak formułować komunikaty do dziecka, aby nie wywoływać jego oporu, buntu, opozycji
 • Skuteczne wydawanie poleceń- jak mówić, aby dziecko nie tylko słyszało ale też słuchało? Jak wprowadzać zasady, jak nie nagradzać trudnych zachowań.
 • Trudna sztuka chwalenia dziecka- czy każda pochwała zmienia dziecko na lepsze? Pułapki chwalenia, pochwały oceniające i „toksyczne”, zakazane słowa
  Moduł II:
 • Co zasiejesz, to zbierzesz… czyli jak dziecko uczy się być „trudne”, a jak dziecko uczy się być „dobre”? Strategiczne kierowanie uwagi.
 • Jak przerwać błędne koło uwagi – co wywołuje trudne zachowania, jak zaplanować pracę nad zmianą zachowania dziecka
 • Co robić, gdy pojawia się trudne zachowanie u dziecka – sposoby radzenia sobie z uporem, demonstracją, agresją, testowaniem dorosłych przez dziecko
 • Behawioralne programy modyfikacji zachowań – praca na pozytywach i nagrodach.

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ DZIECKA – Rodzic – trudny klient przedszkola

Prowadząca:
Joanna Sikora

5 godzin dydaktycznych
(warsztaty gościnne)

Rodzic bywa trudnym klientem przedszkola. Niekiedy kontrolująco-roszczeniowe, agresywne, pretensjonalne lub wycofujące i bierne postawy rodziców wobec nauczycieli, są dla wielu pedagogów barierą uniemożliwiającą kontakt i zrozumienie. Warsztat w praktyczny sposób uczy, jak wypracować skuteczne sposoby współpracy z rodzicami na terenie przedszkola.

Zakres tematyki:

 • Jak sprawić aby współpraca była oparta na życzliwości i wzajemnym zrozumieniu
 • Umiejętności i zasady ułatwiające nawiązanie kontaktu i skuteczną komunikację między nauczycielem a rodzicami, dialog motywujący
 • Strategie postępowania w trudnych sytuacjach- rodzice emocjonalnie niedojrzali, kryzysy rodzinne, rodziny niepełne, zrekonstruowane, przemoc wobec dziecka
 • Reagowanie na konflikt- zachowania i rozwiązania, których należy unikać – ćwiczenia
 • Jak przygotować się do indywidualnego kontaktu z „trudnym” rodzicem. Reagowanie na atak: krytyczne uwagi i aluzje pod swoim adresem
 • „W co grają rodzice”- przykłady popularnych gier psychologicznych w przedszkolu, sposoby właściwego reagowania

Śladami Stanisława Moniuszki

Autorka: Iwona Wierzbicka

8 godzin dydaktycznych

Warsztaty kierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli muzyki, animatorów kultury;
Celem
warsztatów jest wspieranie nauczycieli w ich rozwoju  oraz wyposażenie w skuteczne
i atrakcyjne metody pracy z dziećmi.
W programie
: zabawy integracyjne i gry wprowadzające dzieci w muzyczny świat Moniuszki. Przykłady zabaw wprowadzających i utrwalających wiadomości związanych z twórczością kompozytora, rozwijających logiczne myślenie, kreatywność. W programie również gra na instrumentach perkusyjnych, zabawy rytmiczne i ruchowe oraz działania plastyczne.

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają proste zabawy i gry wprowadzające wiadomości związane z twórczością kompozytora
 • poznają zabawy rytmiczne i ruchowe do kompozycji S. Moniuszki.
 • będą potrafili wykorzystać proste materiały do tworzenia zabaw i gier,
 • uświadomią sobie znaczenie aktywności uczniów  oraz potrzebę wykorzystywania gier i zabaw w edukacji dzieci w obszarze aktywnego słuchania muzyki.

Narysujesz mi kota? Myślenie wizualne w edukacji

Prowadząca:
Katarzyna Barbara
Smólczyk

10 godzin dydaktycznych

Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy myślenia wizualnego. Poprzez czynne uczestnictwo
i wspólne rysowanie uczestnicy poznają techniki szybkiego i prostego rysowania. Będziemy rysować między innymi ramki, nagłówki, ikony, ludziki, cienie, emocje, ruch oraz wiele innych. Podczas warsztatów uczestnik pozna i wypróbuje schematy i szablony, które z łatwością zastosuje w swojej pracy.
Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic, wykładowców oraz studentów i wszystkich zainteresowanych.
Uczestnicy nie muszą posiadać zdolności plastycznych. Wystarczy, że chcą zacząć rysować, lubią rysować, albo lubiły to kiedyś.

Biedroneczki są w kropeczki – tańce do polskich utworów lat 60-tych

Prowadząca:
Małgorzata Sikora

5 godzin dydaktycznych

Ruch pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, poprawia kondycję, giętkość, pomaga w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami – jest doskonałą formą aktywności fizycznej. Zajęcia taneczne kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny, rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz koordynację ruchową. Pomaga konstruktywnie rozładować emocje a także budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za partnera i grupę. Celem warsztatów jest nauka prostych układów choreograficznych z rekwizytami do polskich piosenek lat 60-tych.

Warsztaty adresowane są do nauczycieli pracujących z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz pracowników świetlic środowiskowych i organizatorów czasu wolnego.      Udział w warsztatach  pozwoli oderwać się na kilka godzin od codziennych spraw
i oddać się szaleństwu muzyki i tańca.

Muzyka klasyczna tańcem malowana

Prowadząca:
Małgorzata Sikora

10 godzin dydaktycznych

Świat, który nas otacza, bezustannie wytwarza różne efekty dźwiękowe.  Cały ten świat dźwięków jest tłem naszego codziennego życia. Nikt już dzisiaj nie kwestionuje, że muzyka wpływa na nasze nastroje i emocje, uspokaja, poprawia nastrój i rozładowuje stres. Okazuje się, że poprzez muzykę bardzo wcześnie możemy wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty. Dzisiejsze uwarunkowania kulturowe społeczeństwa promując muzykę popularną spychają muzykę klasyczną na margines. Na tych warsztatach chcę odświeżyć ten rodzaj muzyki i wzbogacić ją ruchem.
Proste układy choreograficzne, zabawy ruchowe przygotowujące do wyzwań tanecznych i ciekawe rekwizyty pozwolą na odkrycie muzyki klasycznej na nowo.
Warsztaty adresowane są do nauczycieli pracujących z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz pracowników świetlic środowiskowych i organizatorów czasu wolnego.
Udział w warsztatach  pozwoli oderwać się na kilka godzin od codziennych spraw i oddać się szaleństwu muzyki i tańca.

Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja! – jesień zima

Prowadząca:
Katarzyna Makarewicz

10  godzin dydaktycznych

W co się bawić z dwu i trzy i czterolatkami? Jak przygotować młodsze dzieci do występów i akademii?
W jaki sposób muzykować, malować i tworzyć z maluchami? Na te pytania spróbują odpowiedzieć autorki programu. Pomysły zaczerpnięte w programie, to nowy materiał, który powstał w wyniku doświadczeń zebranych w trakcie piętnastoletniej pracy z małymi dziećmi na zajęciach umuzykalniających w żłobkach
i przedszkolach. W programie: ciekawe i łatwe tańce, układy ruchowe, przypomnienie znanych i nauka nowych piosenek dla dzieci; tworzenie bardzo prostych a efektywnych prac plastycznych i technicznych dla maluchów.
Program tej części skoncentrowany jest wokół tematyki jesienno-zimowej.
Opracowana jest również druga część warsztatów  z tematyką wiosenno-letnią.
Części są niezależne.

Dzieciaki na scenie – mamy przedstawienie! – zabawy
w teatr. Czarodziejskie masażyki, zabawne wierszyki oraz magiczne dyktanda graficzne

Prowadzące:
Irena Kalinowska,
Małgorzata Mirowska

10-15 godzin dydaktycznych

Zapraszamy nauczycieli z przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego na warsztaty, które pomogą
w odpowiedzi na pytania:
Jak łatwo nauczyć dzieci orientacji w przestrzeni i przygotować do nauki pisania?

Jak bawić się, by wydłużyć czas koncentracji?
Jak w ciekawy sposób rozwijać pamięć wzrokową?
Jak relaksować dzieci po wysiłku edukacyjnym?
Jak stworzyć przedstawienie z dzieciakami?

Jak sprawić, by dzieci dobrze poczuły się na scenie, były twórcze i aktywne, by stały się sprawcami sukcesu?
W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane autorskie teksty masażyków, dyktand graficznych
i wierszyków do rysowania oraz sposobów ich wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. W programie również: gotowe scenariusze trzech spektakli o różnorodnej tematyce i stopniu trudności. Gotowe pomysły na scenografię, kostiumy, ruch sceniczny i tańce.

Kreska, rytm i kropka dla dzieci ze szkoły, przedszkola i żłobka – wiosna – lato

Autorki:
Iwona Biśto,
Elżbieta Furmańska

10 -15 godzin dydaktycznych

Warsztaty dla nauczycieli żłobków i przedszkoli. Tematyka bliska małemu dziecku – misie, kotki, deszczyk, mama i tata, ślimaczek, ptaszki zimą, choinka, zajączek i inne. Do każdej pracy plastycznej piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe, tańce, masażyki, zabawy paluszkowe.
W programie warsztatów między innymi: blok działań plastycznych opartych o kreskę, kropkę i ruch
w połączeniu z muzyką na każdą porę roku. Tematyczne obrazy, małe i duże powierzchnie, barwne
i kontrastowe materiały. Blok działań muzyczno- ruchowych – wykorzystanie muzyki w rytmie dnia, roku itp., proste układy taneczne. Dekoracje do przedszkola i żłobka wykonane wspólnie z maluchami. Masażyki pleców. Maluszkowa gimnastyka buzi i języka – wierszyki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi. Zabawy ruchowe w rytm łatwych wierszyków. Zabawy paluszkowe.

Kreska, rytm i kropka dla dzieci ze szkoły, przedszkola i żłobka – jesień- zima

Autorki:
Iwona Biśto,
Elżbieta Furmańska

10 -15 godzin dydaktycznych

Warsztaty dla nauczycieli żłobków i przedszkoli. Tematyka bliska małemu dziecku – misie, kotki, deszczyk, mama i tata, ślimaczek, ptaszki zimą, choinka, zajączek i inne. Do każdej pracy plastycznej piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe, tańce, masażyki, zabawy paluszkowe.
W programie warsztatów między innymi: blok działań plastycznych opartych o kreskę, kropkę i ruch
w połączeniu z muzyką na każdą porę roku. Tematyczne obrazy, małe i duże powierzchnie, barwne
i kontrastowe materiały. Blok działań muzyczno- ruchowych – wykorzystanie muzyki w rytmie dnia, roku itp., proste układy taneczne. Dekoracje do przedszkola i żłobka wykonane wspólnie z maluchami. Masażyki pleców. Maluszkowa gimnastyka buzi i języka – wierszyki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi. Zabawy ruchowe w rytm łatwych wierszyków. Zabawy paluszkowe.

Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – wiosna , lato czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

Autorki:
Iwona Biśto,
Elżbieta Furmańska

10 -15 godzin dydaktycznych

Warsztaty prezentują wybrane elementy Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej wraz z praktycznymi pomysłami na zastosowanie ich w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. Tematyka ćwiczeń graficznych oraz zabaw i tańców dotyczy tematyki wiosenno-letniej. Program zajęć adresowany do nauczycieli przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, realizuje założenia integracji sensorycznej, wspomagającej proces zapamiętywania a więc i uczenia się.
U podstaw Edukacji przez ruch leżą zaobserwowane przez autorkę zależności pomiędzy ruchem
a prawidłowym rozwojem człowieka.
W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi
i całego organizmu; ćwiczenia rytmicznej manipulacji z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych; graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralną wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie
z wykorzystaniem przestrzennych i płaskich technik origami; zabawy przy muzyce oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych.

Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – jesień, zima czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

Autorki:
Iwona Biśto,
Elżbieta Furmańska

10 -15 godzin dydaktycznych

Warsztaty prezentują wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej i są kontynuacją poprzedniego cyklu pod ty samym tytułem. 
Edukacji przez ruch 
to zbiór wielu ćwiczeń opartych na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka
i usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała, prowadząc do powstania pracy plastycznej.
Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu (zróżnicowanie ćwiczeń dla różnych grup wiekowych), jak również rozwój społeczny dzieci (wspólnie
z kolegami wykonywanie prac plastycznych). Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie origami oraz innych form plastycznych. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem ruchu
i muzyki w przestrzeni osobistej i generalnej.
W scenariuszu zajęć znajdują się również metody wstępne i integracyjne, tańce integracyjne, techniki płaskie i przestrzenne origami oraz zabawy kinezjologiczne i przykłady cykli zajęć zintegrowanych. Uczestnicy poznają nowe metody i formy pracy poprzez osobiste doświadczenia pracując indywidualnie,
w parach i grupach.

Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy – wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu

Prowadzące:
Anna Jendryka,
Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak

15 -18 godzin dydaktycznych

Warsztaty „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy” adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z najmłodszymi grupami (3-4 latkami).
Celem warsztatów jest pomoc nauczycielom w pracy z najmłodszymi, dostarczenie skutecznych narzędzi, pomysłów, które ułatwią dzieciom adaptację w przedszkolu i pozwolą odnaleźć swoje miejsce w grupie,
a nauczycielom pomogą w organizowaniu grupy i skutecznym działaniu.
Program warsztatów zbudowany został wokół całodniowej aktywności dzieci w przedszkolu zgodnej
z ramowym układem dnia, w związku z tym zawiera szereg nowych, autorskich piosenek animowanych ruchem, zabaw w kole ze śpiewem, prostych pomysłów plastycznych, nieskomplikowanych układów ruchowych. Ważnym zagadnieniem poruszanym na zajęciach są przyczyny trudności adaptacyjnych maluszków, sposoby ich pokonywania, a także właściwa i skuteczna komunikacja z rodzicami.
Propozycje można wykorzystać podczas „Pasowania na przedszkolaka” oraz wszelkich innych spotkań integracyjnych z rodzicami. Propozycje nadają się również po niewielkiej modyfikacji do wykorzystania
w starszych grupach przedszkolnych.

Maluchy rosną… nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu

Prowadzące:
Anna Jendryka,
Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak

15 -18 godzin dydaktycznych

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, animatorów klubów malucha, studentów, rodziców i dziadków. Zawierają 20 autorskich piosenek, zabaw, pląsów napisanych
z myślą o pracy z najmłodszymi dziećmi. Wszystkie utwory zawarte są na płycie CD.
Warsztaty są kontynuacją poszukiwań skutecznych sposobów dotyczących pracy z dzieckiem przedszkolnym, szczególnie tym najmłodszym. To materiał autorski zawierający 20 piosenek, zabaw, pląsów ułatwiających nauczycielowi stworzenie wyjątkowej atmosfery w grupie, a dzieciom dający poczucie, że przedszkole jest miejscem niezwykłym, w którym każdy może czuć się dobrze i bezpiecznie. Program warsztatów zawiera propozycje zabaw przy muzyce, łatwe układy ruchowe, zabawy ze śpiewem, masażyki, ćwiczenia twórcze, a także proste pomysły plastyczne i rozwiązania scenograficzne
z powszechnie dostępnych materiałów.
Warsztaty są kontynuacją szkolenia „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”.

Wio koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami. Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych

Prowadzące:
Anna Jendryka,
Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak

15  godzin dydaktycznych

Program warsztatów zawiera 13 prostych tańców i układów ruchowych do znanych i lubianych polskich melodii popularnych. Znalazły się tu takie utwory jak: My Cyganie…, Zielony Mosteczek, czy tytułowy Wio koniku. W nowych niebanalnych aranżacjach zyskały one niepowtarzalne brzmienie i charakter.
Celem warsztatów jest przekonanie jego uczestników, że tradycyjne utwory w nowym wydaniu są fantastyczną płaszczyzną spotkania dla młodszych i starszych odbiorców, a także potwierdzeniem znanej prawdy, że muzyka łączy pokolenia. Taki dobór repertuaru muzycznego sprawia, że warsztaty adresowane są do osób pracujących z praktycznie każdą grupą wiekową (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi).
W programie warsztatów znalazły się ponadto zabawy integracyjne, ćwiczenia twórcze, działania plastyczne z wykorzystaniem łatwo dostępnych, niedrogich materiałów, blok ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych, pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii.

Filharmonia uśmiechu – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Prowadząca:
Małgorzata Wojtkowiak

10 godzin dydaktycznych

Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego. Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z muzyką klasyczną poprzez zabawę dzięki wykorzystaniu METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS.
Atrakcyjny materiał muzyczny, zastosowane rekwizyty i różnorodność działań sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w dziele muzycznym, nieświadomemu poznaniu struktury utworu i zmian zachodzących
w muzyce.
W programie warsztatów znalazły się łatwe układy taneczne, fabularyzacje, zabawy ruchowe, zabawy
z instrumentami, instrumentacje, partytury.

Gramy, śpiewamy i tańczymy – z muzyką dobrze się bawimy

Prowadząca:  Małgorzata Wojtkowiak

5 godzin dydaktycznych

Warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Celem warsztatów jest zachęcenie uczestników do szerokiego wykorzystywania instrumentów perkusyjnych w pracy z dziećmi. Program szkolenia obejmuje: zabawy z instrumentami perkusyjnymi, zabawy ruchowe, instrumentacje oraz łatwe układy taneczne z rekwizytami.
Propozycje zawarte w szkoleniu dostarczą uczestnikom dużo dobrej zabawy, radości i odprężenia.

Rurowy dżem – podstawowe sposoby wykorzystania bum bum rurek w zabawie i edukacji

Prowadząca: Magdalena Iwanowska

10 godzin dydaktycznych

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, instruktorów tańca, pracowników świetlic, studentów, rodziców i dziadków.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zasady gry na Bum Bum Rurkach – kolorowych, muzycznych tubach wykonanych z bezpiecznego i wytrzymałego tworzywa.
Celem warsztatów jest przedstawienie sposobów wykorzystania tej innowacyjnej, niebanalnej zabawki podczas działań muzycznych, tanecznych i ruchowych, a także podczas wprowadzania dzieci i świat liter
i nauki czytania oraz edukacji matematycznej. Bum Bum rurki to niezwykle prosta zabawka edukacyjna dla dzieci i dorosłych, która daje praktycznie nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji muzycznej (może stać się wstępem do nauki gry na innych instrumentach).

Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach – kreatywne prowadzenie grup dziecięcych

Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak

15 -18 godzin dydaktycznych

Celem warsztatów jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność swobodnego i otwartego sposobu pracy
z dziećmi, samodzielnego „komponowania” imprez dla dzieci i rodziców.
Warsztaty są próbą odpowiedzi na pytania: statyczna akademia czy swobodna forma zabawy?
Perfekcyjnie przygotowany taniec czy zabawa integracyjna? Dzieci na scenie – rodzice na widowni czy wspólne działanie?
Program zajęć obejmuje przede wszystkim naukę 15-tu tańców oraz wielu zabaw i ćwiczeń ułatwiających nauczycielom pracę z dziećmi i współpracę z rodzicami.
Zajęcia podzielne są na trzy bloki: zabaw integracyjnych na każda okazję, tańców i zabaw ułatwiających przeprowadzenie imprezy grupowej (tzw. „blok urodzinowy”) oraz blok tzw. „hiszpański”.

Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki czyli jak sprawić, by czerpać radość z działań integracyjnych dla dzieci i dorosłych

Prowadzące: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak

18 godzin dydaktycznych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, animatorów klubów malucha, studentów, rodziców i dziadków.
Autorki warsztatów: „Maluchy” cz. I i II, „Wio, koniku…”, „Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach…”, opracowały kolejne szkolenie metodyczne oparte na nowych, autorskich piosenkach, pląsach i zabawach.
Piosenka jest bliska dziecku. Bawi, odpręża, uczy, wychowuje. Stanowi doskonałą płaszczyznę do poznania siebie, innych, donawiązania pozytywnych relacji w grupie, daje radość, a czasami skłania do refleksji – dlatego jest tak bardzo uniwersalna. Jednocześnie piosenka, to nie tylko słowa i melodia, ale też określony rytm, ciekawa aranżacja, czy interpretacja – a każdy z tych elementów potraktowany osobno, otwiera nowe możliwości i jest źródłem niekończących się pomysłów do pracy z grupą.
W warsztatach znalazły się oprócz 15 autorskich piosenek (umieszczonych na płycie CD), także zabawy ruchowe, tańce, pląsy, ćwiczenia twórcze i teatralne, łatwe działania plastyczne, pomysły na proste
i efektowne rekwizyty.
Propozycje te można wykorzystać m.in. podczas spotkań integracyjnych dzieci i dorosłych.

Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione przedszkole – tańce i zabawy na różne uroczystości przedszkolne

Prowadząca: Sylwia Reichel

10-15 godzin dydaktycznych

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli rytmiki, instruktorów tańca, pracowników świetlic środowiskowych.
Praca nauczyciela wymaga od wykonującej ją osoby ogromnej wiedzy, umiejętności, zaangażowania, ciągłego poszukiwania, analizowania oraz obserwowania. Jeśli spełnimy te warunki, to z pewnością będziemy odczuwać satysfakcję ze swojej pracy i zobaczymy zadowolenie w oczach naszych podopiecznych.
Warsztaty „Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole” to kolejna ciekawa propozycja kreatywnego prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zawierają 12 autorskich piosenek
w wersji wokalnej i instrumentalnej, proste układy choreograficzne, działania plastyczne oraz wiersze na różne uroczystości przedszkolne.
W programie propozycje ciekawego przygotowania m.in. przedstawień świątecznych, zabaw karnawałowych, Dnia Babci i Dziadka oraz zajęć tematycznych, związanych z porami roku.

Taneczne doznania łączące pokolenia cz. I – warsztaty taneczne

Prowadząca: Małgorzata Sikora

10-15 godzin dydaktycznych

Program warsztatów to nauka 12 grupowych układów tanecznych, tańców integracyjnych i zabaw inspirowanych przebojami szwedzkiej grupy ABBA.
Podczas warsztatów uczestnicy wykonają przybory do tańców i zabaw wykorzystując proste techniki plastyczne.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów. Udział w warsztatach pozwoli oderwać się na kilka godzin od codziennych spraw i oddać się szaleństwu muzyki i tańca.

Taneczne doznania łączące pokolenia cz. II – warsztaty taneczne

Prowadząca: Małgorzata Sikora

10 godzin dydaktycznych

Warsztaty stanowią propozycję nauki 8 tańców opracowanych do znanych przebojów szwedzkiej grupy ABBA w wersji integracyjnej, dostosowane do możliwości ruchowych dzieci w młodszym wieku. Przygotowane aranżacje taneczne, proste układy choreograficzne dla grupy stworzone zostały na potrzeby uświetnienia imprez szkolnych i przedszkolnych. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów.
Udział w warsztacie nie musi być poprzedzony uczestnictwem w pierwszej części warsztatów

W każde święta buzia uśmiechnięta czyli upominki od małego dla dużego

Prowadząca: Małgorzata Sikora

15 godzin dydaktycznych

Zajęcia plastyczne stają się nie tylko źródłem przyjemności estetycznych, ale odprężają, dają radość
z tworzenia. Rozwijają fantazję, pomysłowość i przyczyniają się do poznania otaczającego świata.
Poprzez takie działania dzieci wyrażają swoje uczucia, wzmacniają przy tym poczucie własnej wartości.
W atmosferze zabawy będziemy w przyjemny sposób tworzyć „coś z niczego” na różne okazje (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne święta) angażując w to materiały, własną wyobraźnię i odrobinę zapału. Robótki ręczne, takie jak: wycinanie, filcowanie, lepienie, malowanie czy rysowanie kształtują zarówno działania oparte na własnej inwencji jak i celowe wykonywanie konkretnych zadań przez dziecko.

Nastrojowe brzmienia celtyckiej harfy

Prowadząca: Małgorzata Sikora

15 godzin dydaktycznych

Warsztaty mają na celu przybliżenie tradycji celtyckich, poprzez taniec oraz zabawy plastyczne wpisane w celtyckie „Koło Roku”. Program szkolenia zawiera naukę 14 tańców, układów i zabaw ruchowych. Towarzyszą im proste działania plastyczne min. wyrób biżuterii, ozdób i dekoracji. Propozycje można wykorzystać w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podczas spotkań integracyjnych z rodzicami, dziadkami oraz w trakcie integracyjnych zabaw plenerowych. Zapraszamy wszystkich, którzy choć na chwilę chcą przenieść się w świat znaków i symboli oraz poznać bogate tradycje „Wiecznie Zielonej Wyspy

Muzyka etniczna w zabawach dla dzieci

Prowadząca: Małgorzata Sikora

10-15 godzin dydaktycznych

Celem warsztatów jest przybliżenie poprzez muzykę tradycji, obrzędowości i klimatu indiańskich, afrykańskich i azjatyckich (Indie, Chiny) grup etnicznych.
Uczestnicy podczas szkolenia oprócz nauki tradycyjnych tańców i zabaw, wykonają charakterystyczną dla tych grup biżuterię, zabawki i elementy strojów.
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów, którzy szukają inspiracji do pracy z dzieckiem.

Od kropki do sukcesu –czyli o rozwijaniu aktywności plastycznej małych dzieci

Prowadząca: Elżbieta Burzyńska

10 godzin dydaktycznych

Aktywność plastyczna dzieci jest częścią edukacji artystycznej i stanowi istotną część procesu edukacji
i wychowania w przedszkolu.
Nauczyciele stale poszukują pomysłów, inspiracji na nowe i ciekawe prace plastyczne, często poświęcając dużo czasu i wysiłku na ich przygotowanie i przeprowadzenie. W związku z tym zapraszamy na warsztaty, których celem przede wszystkim jest ukazanie sposobów na twórcze rozwijanie aktywności plastycznej małych dzieci. To właśnie podczas takich działań rozwijane są zmysły, aktywizują się procesy poznawcze, emocjonalne, a także, co bardzo ważne, ujawniają się cechy osobowości.
W programie warsztatów znajdują się zagadnienia dotyczące twórczości plastycznej w odniesieniu do psychologii rozwojowej, ćwiczenia rozwijające ekspresję rysunkową dziecka, zabawy twórcze wykorzystujące najprostsze znaki graficzne (tj. jak kropka, kreska, koło…), zabawy inspirujące dzieci do własnej twórczości.
Znajdą się oczywiście pomysły na różne prace, ale podstawą jest zrozumienie procesu rozwijania się twórczości plastycznej i roli dorosłego.

Idzie jesień, idzie zima a mnie nuda się nie trzyma – czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

Prowadząca: Elżbieta Burzyńska

10-15 godzin dydaktycznych

„Idzie jesień, idzie zima a mnie nuda się nie trzyma”, to druga część warsztatów prezentująca wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, oparte na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka.
W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralna, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych.kinezjologiczne oraz przykłady cykli zajęć zintegrowanych.

Idzie wiosna, idzie lato czekaliśmy tylko na to – czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

Prowadząca: Elżbieta Burzyńska

10-15 godzin dydaktycznych

Warsztaty prezentują wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej oparte na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka.
W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne, ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady cykli zajęć zintegrowanych.
Warsztaty nie są kontynuacją metod przedstawionych na jesienno-zimowych warsztatach.

Przewiń na górę
Skip to content